Loading color scheme

Drugi VIBES transnacionalni sastanak - predstavljeni rezultati IO1 i IO2, službeno pokrenut IO3

Drugi VIBES transnacionalni sastanak -1Konzorcij VIBES održao je 14.-15. listopada 2021. svoj 2. transnacionalni projektni sastanak. Sastanak se održao na Sveučilištu u Dubrovniku, Hrvatska, ali su zbog Covid ograničenja neki partneri sudjelovali i online.

Proteklih mjeseci tim VIBES-a je radio na zadacima IO1 i IO2, a rezultati tih napora prezentirani su i raspravljani tijekom projektnog sastanka. U sklopu IO1, a predvođen IHF-om, jednim od partnera na projektu, tim je pripremio izvješće o najboljim europskim praksama za razvoj vještina virtualnog timskog rada. Izvješće, predstavljeno tijekom projektnog sastanka, otkrilo je da sveučilišta i škole još uvijek traže načine za primjereno integriranje programa usmjerenih na razvoj vještina virtualnog timskog rada u svoje obrazovne aktivnosti.

 

Drugi VIBES transnacionalni sastanak -2Konzorcij je također raspravljao o rezultatima međunarodnog istraživanja poslovnog sektora provedenog u okviru IO2 pod vodstvom estonskih partnera EBS-a i Smartworksa. Ovo istraživanje intervjuiralo je predstavnike poslovnog sektora kako bi se identificirale najvažnije kompetencije za virtualni interkulturalni timski rad. Na temelju prikupljenih odgovora, tim VIBES-a identificirao je niz kompetencija koje tvrtke smatraju relevantnim. Ovi rezultati će se koristiti kao ulazni podaci u razvoju projektne obuke u IO3. Izvješće s rezultatima ankete je u pripremi i uskoro će biti javno dostupno.

Konačni zadatak sastanka bio je službeno pokretanje aktivnosti razvoja obuke IO3. Pod vodstvom LAB-a, partnera odgovornog za koordinaciju aktivnosti IO3, predstavljena je i usvojena IO3 metodologija. U narednim mjesecima timovi VIBES-a razvijat će treninge usmjerene na kompetencije za virtualni timski rad koje su predstavnici poslovnog sektora identificirali kao najvažnije u VIBES istraživanju.

VIBES je međunarodni projekt financiran iz programa Erasmus+ KA226 i ima za cilj jačanje kompetencija virtualnog interkulturalnog timskog rada učenika, preddiplomskih i diplomskih studenata. Koordinira ga Centar za istraživanje digitalne transformacije CREDO Sveučilišta u Dubrovniku, a uključuje partnere iz Hrvatske, Finske, Estonije, Belgije i Švicarske.

Za više posjetite: https://www.virtualskills.eu/